Voice over

av vår film för nyanlända, på arabiska

عن القادمين الجدد تعليق صوتي محمد أبو صبيح

مكتب العمل السويدي

Arbetsförmedlingen.

av vår film för nyanlända, på arabiska

عن القادمين الجدد تعليق صوتي محمد أبو صبيح

مكتب العمل السويدي

Arbetsförmedlingen.